โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 12 (ซอยวัดป่าประชามิตร)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 12 (ซอยวัดป่าประชามิตร)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านดงนคร ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านดงนคร ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสภาองค์ารบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสภาองค์ารบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคพซิล cape seal เชื่อมหมู่บ้าน ม.7 บ้านม่วงงาม – ม.8 บ้านหนองตะไก้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคพซิล Cape Seal เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม – หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กิจกรรมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน นำโดย นายไพรวัลย์  โลมรัตน์            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน และคณะผู้บริหาร พนักงาน        องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน นักเรียน ประชาชนตำบลดงอีจาน            ได้ร่วมเดินรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 9  มกราคม 2562                  ณ บริเวณพื้นที่ตำบลดงอีจาน เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลดงอีจานตระหนักถึงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนและยังเป็นการลดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ยินดีต้อนรับทุกท่าน